Spoločnosť Pannonia real a. s. poskytuje komplexné služby spojené s prenájmom nehnuteľností a starostlivosťou o výnosové nehnuteľnosti. Cieľom je zabezpečiť profesionálne služby súvisiace s nehnuteľnosťami a poskytnúť tak kvalitné a bezpečné investície našim klientom – investorom, prenajímateľom, nájomcom, podnájomcom, firmám ako aj súkromným osobám.

Hlavným zameraním spoločnosti je poskytnúť našim klientom (právnickým alebo fyzickým osobám):

PRENÁJOM obytných, polyfunkčných a administratívnych nehnuteľností ako aj jednotlivých bytov, kancelárii, obchodných priestorov, rodinných domov, rezidencií, komerčných budov a centier

PROPERTY MANAGEMENT VÝNOSOVÝCH REALÍT – komplexnú správu nehnuteľného majetku investorov, so zameraním sa na stabilitu výnosovosti a dlhodobého zhodnotenia majetku. Základom efektívneho fungovania je zabezpečenie celkového property managementu vrátane technickej podpory – facillity managementu.

KVALITA je pre nás a našich klientov dôležitá, je predpokladom pre zabezpečenie dlhodobej stabilnej výnosnosti ako aj dlhodobých korektných nájomných a podnájomných vzťahov. Našim klientom, ktorí sa rozhodnú pre prenájom priestorov v portfóliu spoločnosti Pannonia real a.s. ponúkame kvalitné nehnuteľnosti v nadštandardnom technickom prevedení s profesionálnymi službami. Či sa jedná o bývanie alebo podnikanie, hlavným záujmom našej spoločnosti je vytvoriť klientom priestor pre nerušený výkon svojej podnikateľskej činnosti alebo nerušene si užívať bývanie.

Všetky nehnuteľnosti v portfóliu má spoločnosť Pannonia real a.s. zverené do exkluzívnej – výhradnej starostlivosti alebo do dlhodobého nájmu. Nehnuteľnosti sú starostlivo vyberané, najmä s ohľadom na aktuálny dopyt.