Ponuka na prenájom

Obchodno-prevádzkový priestor
Označenie priestoru:
2 B 3 c
Účel nájmu:
kancelária, obchod
Plocha nájmu:
95,50 m²
Nájom:
8,00 €/m²
Energie:
4,50 €/m²
Parkovanie:
90,00 €/mesačne